Vår affärsidé är...


Eftersom stress och dålig hälsa hör till dagens folksjukdomar har vi som mål att leverera friskvårdstjänster som bidrar till en ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro hos våra kunder.

Vidare ska vi hjälpa privatpersoner, företag och organisationer i deras hälso- och friskvårdsarbete genom utbildningar som ökar personalens medvetande om hälsa och träning.

Vi vänder oss till de arbetsgivare som insett sambandet mellan medarbetarnas hälsa och företagets lönsamhet. Att investera i hälsofrämjande åtgärder gynnar såväl individen som företaget.
För en ökad lönsamhet krävs att hela organisationen tar ansvar för individens hälsa.


Registrera dig - boka online!
Registrera dig för att kunna boka tider!

Beställ ett presentkort!
Beställ ett presentkort!
Den perfekta gåvan!
Beställ ett friskvårdskort!
Enkelt & smidigt samt att du får upp till 20% rabatt på behandlingarna!
Nyhetsbrev