Sekretesspolicy / GDPR

Inledning

Vi har tagit fram sekretesspolicyn för att vi värnar om din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Här beskrivs hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du är i kontakt med företaget. Sekretesspolicyn gäller inte för webbplatser som det finns länkar till på vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig är:

Telge Hälsocenter AB
Adress: Kaplansgatan 5, 151 72 Södertälje
Referens: Sigge Simonsson
Org nr: 556669-1803
E-post: sigge@telgehalsocenter.se
Telefon: 08-550 199 81

Information vi samlar in om dig

Vi kan komma att samla in dina uppgifter när du tillhandahåller sådan information till oss via vår hemsida, som t.ex. registrering för nyhetsbrev.

På vår hemsida finns möjlighet att boka behandlingstid. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras endast av oss. Om du vill ha hjälp med att ta bort dina uppgifter från bokningssystemet så ber vi dig att kontakta oss via e-post så hjälper vi dig.

Om du är i kontakt med oss med anledning av att du söker arbete hos oss kommer vi att hantera de uppgifter du skickar till oss i dina ansökningshandlingar.

Uppgifter om din hälsa

När du nyttjar våra vårdtjänster, exempelvis naprapatbehandlingar, kommer du att dela med dig av personuppgifter i syfte att vi ska fullgöra våra skyldigheter enligt lag gällande journalföring. Sådana uppgifter hanteras alltså i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Uppgifter om din hälsa hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård. Vi har tystnads- och sekretess-plikt.

Dina rättigheter

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till, rätta, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av dessa, ber vi dig kontakta oss via e-post.

Du kan när som helst avstå från att ta emot nyhetsbrev eller liknande genom att besvara skickade mejl med ”nej tack/unsubscribe”.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag.

GDPR

GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). För hälso- och sjukvården finns det specifik lagstiftning som kommer att fortsatt gälla även efter att GDPR trätt i kraft.

GDPR höjer skyddsnivån vad gäller behandling av personuppgifter, men kommer inte att få lika stort genomslag inom hälso- och sjukvården som i andra branscher, då skyddsnivån redan är hög via ovannämnda lag (PUL).