Underbens massage


Välgörande massage av underben och fötter, som ger ökad cirkulation, minskad svullnad, minskad muskelspänning samt skön avslappning.

  • Ökar blodcirkulationen
  • Minskar svullnad
  • Minskar spänningar
  • Skön avslappning

Underbens massage

Pris: 475 kr / 25 min